วัสดุอุปกรณ์คุ้มครองร่างกาย ได้นั้นคือ ชุดดับเพลิงใน ประกอบด้วย สายส่งน้ำดับเพลิงจำพวกผ้าใบ

https://lqaf758.exposure.co/post-2120612?source=share-lqaf758

วัสดุอุปกรณ์ซึ่งสามารถคุ้มครองป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดับไฟสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง