Published News

วิดีโอที่เลวร้ายที่สุดตลอดกาลเกี่ยวกับ เกมฮิต

http://cashgkrn134.over-blog.com/2020/05/9-ted-talks.html

"ส่วนในด้านนักแสดง ดูเหมือนกับว่า Capcom จะวางแนวทางใหม่ให้กับเกม Resident Evil ที่น่าดึงดูดมากกว่าเดิมนับจากภาค Revelation 2 ที่ทุกตัวจะแสดงความอารมณ์ ความรู้สึกดังที่คนเดินดินจะต้องเป็น นั่นก็รวมถึงการหลุดคำพูดไม่สุภาพคาบออกมาในจำนวนมหาศาลด้วย