เครื่องใช้ไม้สอยคุ้มครองป้องกันร่างกาย ได้นั้นคือ ชุดดับไฟใน ประกอบด้วย สายส่งน้ำดับเพลิงประเภทผ้าใบ

http://smyz002.yousher.com/khe-rxng-mikhe-rxng-mx-thsa-ma-rth-khm-khrxng-x-pk-rnthchi-sa-h-rbdb-phe-lng-skh-phaph-ra-ngkayth-sm-brn-khaeng-raeng

เครื่องไม้เครื่องมือซึ่งสามารถคุ้มครองเครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้สำหรับดับเพลิงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง