0
Rome Diamond Lotus được phát triển thành các giai đoạn gồm phức hợp quỹ dân cư nhà thấp tầng Palm Residences, quỹ chủ cao tầng Rome Diamond Lotus và Rome Diamond Lotus, các tòa nhà văn phòng, trung tâm mua sắm,

Comments