0
nằm ở phường yên Phú Quận 2, là khu vực Đối với diện tích lo lớn củng là nơi sầm uất đang tạo giá trị tăng rất cao, gồm các dự án nhà phố tân tiến hiện đại, một trung tâm đầy đủ những thứ khi những người dân an

Comments